مسجد جامع بابل

مسجد جامع بابل در شهرستان بابل استان مازندران، حد فاصل چهارراه شیدا و چهارراه فرهنگ واقع شده. این اثر در تاریخ 10 مهر 1380 با شماره ثبت 4175 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

قدیمی ترین کتیبه بنا فرمانی است از شاه سلطان حسین صفوی به تاریخ 1106 که در شبستان نصب است؛ و مشابه همین کتیبه در مسجد جامع آمل نیز هست. در کتاب شهر بابل، به کتیبه ای منظوم در صحن مسجد اشاره شده و آمده است که تاریخ آن 1220 یا 1225 خوانده می شود. منوچهر ستوده در کتاب "از آستارا تا استارباد" آورده؛ کتیبه ای منظوم در ایوان جنوبی از تعمیر مسجد حکایت دارد. ماده تاریخ این کتیبه چنین است: منشی طبع صبا از بهر تاریخش نوشت*** شد بنای مکه ی دوم ز صد روزگا. که به حساب ابجد، سال 1227 را نشان می دهد.

همچنین کتیبه ای دیگر در درگاه ورودی این ایوان به گنبدخانه به تاریخ 1227 است. بر سردر غربی، کتیبه ای به تاریخ 1230 دیده می شود. سنگ نبشته ی اصلی این کتیبه امروزه وجود ندارد و به جای آن، یک لوح کاشی کاری با مضمون کتیبه سنگی نصب شده است. بر این سردر، کتیبه ی دیگری مورخ به 1251 حاوی فرمانی از محمدشاه قاجار و فضلعلی خان، حاکم مازندران است. محراب قدیمی مسجد در گنبدخانه ی آن مورخ 1233 است. بر دو سنگ مزار، یکی در هشتی غربی و دیگری در شبستان، به ترتیب تاریخ های 1234 و 1240 ثبت است.

بر اساس منابع بررسی شده، بانی اولیه مسجد مازیاربن قارَن بوده است. معمار تعمیرات سال 1220 یا 1225 استاد عبدل اصفهانی بوده است. در دوره فتحعل شاه قاجار، مسجد به مباشرت میرزا محمد شفیع صدر اعظم و به همت میرمحمد حسین متولی بازسازی شده که در کتیبه پیرامون صحن، معمار این تعمیرات استاد ابراهیم اصفهانی معرفی شده است. نام خطاطان، محمد ابراهیم همدانی و محمد مهدی طهرانی و محمد تقی، در کتیبه های مسجد دیده می شود.

براساس منابع بررسی شده، ساختمان اولیه مسجد در قرن دوم بنا و بعدها، در دوره صفویان، نوسازی شده است. در زمان فتحعلی شاه قاجار نیز مسجد بر اثر زلزله تخریب و به فرمان این پادشاه بازسازی شد که با توجه به کتیبه های موجود، این بازسازی در سال های 1220 تا 1233 صورت گرفته است.امروزه ایوان جنوبی و نمای جبهه شمالی را با پنجره های فلزی پوشانده اند که این کار به کیفیت فضایی مسجد آسیب جدی وارد آورده است.

گالری تصویر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

qr code logo-samandehi  
" ترسیم دست ‌آزاد یك امر مقدماتی از یك فرایند فكری معمارانه و تا اندازه‌ای یك شگرد یادآورنده می باشد. ترسیم دست آزاد، به عنوان یكی‌ از بخش های بنیادی درك معماری، دارای سرشتی فرضی یا ذهنی است و لذا در دل فرایند خلاقه حضور دارد." مایكل گریوز

طراحی سایت های پویا و سی دی کاتالوگ های تمام فلش- 09155570533

ارائه خدمات چاپ، کپی و صحافی فنر با قیمت ویژه در مشهد- 09352220688