بسم الله الرحمن الرحیم
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): "شوراهاى شهرى در فعالیتهاى خود به مختصات شهر اسلامى توجه كرده و خدمات شهرى را در جهت تأمین این مقصود به كار گیرند و بخصوص به معمارى و شهرسازى متناسب با حیات طیبه‏ اسلامى بطور كامل توجه كنند. (پیام آغاز به کار شوراهای اسلامی 1378/02/08).......... وقتی ما می خواهیم ساختمان بسازیم و شهرسازی کنیم، در واقع با این کار داریم فرهنگی را ترویج می­ کنیم، یا تولید می کنیم، یا اشاعه می­ دهیم. (دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 1381/09/26).......... نوع معمارى در جامعه‌ ما چگونه است؟ چقدر نوع معمارى کنونى ما متناسب با نیازهاى ماست؟ چقدر عقلانى و منطقى است؟ (دیدار با جوانان استان خراسان شمالی 1391/07/23)"