قلعه فورگ

قلعه فورگ، ارگی در روستای فورگ از توابع شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی می باشد. این قلعه در 5 کیلومتری درمیان و در شرق شهر بیرجند قرار دارد.

قلعه های بیرجند، در دوره های مختلف احداث شده اند. وجود مناطق کوهستانی زیاد باعث شده که پای فرقه اسماعیلیه به این منطقه باز شود و برای دفاع از خود، قلعه های مرتفع و مستحکمی در اکثر مناطق این شهرستان و سایر شهرهای جنـوبی خراسان ساخته و باقی بگذارند. از نظر پیشینه تاریخی محوطه، ساخت قلعه فورگ در زمان نادرشاه افشار به وسیله میرزا بقاخان، حاکم منطقه شروع شده و پس از وی پسرش میرزا رفیع خان ساختمان قلعه را به اتمام رسانده است. در زمان حکومت شوکت الملک و به دستور وی، سپاهیانش به قلعه هجوم برده، حاکم آن را دستگیر کرده و قلعه را فتح می نماید. تاریخ ساخت این قلعه در کتاب دیوان لامع، نوشته محمد رفیع بن عبدالکریم در میانی، سال 1160 ه.ق ذکر شده.

مولف کتاب عین الوتابع، قلعه را این گونه توصیف کرده است: "قلعه فورگ در روی کوهی است که؛ از آجر پخته، دیوار و باروج آن را به طور محکم ساخته اند و پایه آن را سنگ چین نموده اند و دو شیر در اطراف خود داشته با دو خاکریز که قطر هر یک پنج در پنج است."

قلعه فورگ بعد از قلعه الموت مهم ترین مقر حضور اسماعیلیان به حساب می آمده و در این محل فداییان مطلق را تحت تعلیم و آموزش های مخصوص قرار می دادند. فداییان مطلق گروهی بودند که حتی اسم نداشته و پس از ترک قلعه برای انجام ماموریت نام شان عوض می شد و به اسم مستعار برای قتل دشمنان فرقه اسماعیلیه می رفتند. اساس تعلیم فداییان به این صورت بود که بتوانند دشمن را غافل گیر کرده، یک یا دو ضربه کارد به او زده و قبل از این که دیگران به خود بیایند، ناپدید گردند.

فضاهای داخلی قلعه از شرق به غرب شامل 3 قسمت می باشد که قسمت اول، محل زندگی خدمه انبار آذوقه و محل نگهداری احشام است. قسمت دوم، محل زندگی نظامیان و نگهبانان و محل نگهداری تدارکات نظامی و سومین قسمت که مهمترین بخش قلعه است، محل زندگی حاکم و اطرافیانش بوده است.

قلعه فورگ در مجموع دارای 18 برج بوده که تنها تعدادی از آنها امروزه باقی مانده است. این قلعه بر بالای صخره‌ای سنگی پس از قرون متمادی همچنان در تاریخ بیرجند قامت خود را استوار نگهداشته است، همچنین بر بلندای حصار و برج ها، سازه های کنگره داری وجود دارد و منافذی (تیرکش) جهت دیده بانی و دفاع دیده می شود. با توجه به آثار و بقایای معماری داخل قلعه چنین استنباط می شود که قلعه مزبور در چندین مرحله بازسازی شده و بر وسعت آن افزوده شده است. آخرین مرحله معماری آن مربوط به دوره افشاریه است که حصار فعلی قلعه و هشت برج مدور آن یادگاری از این دوره می باشد.

گالری تصویر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

qr code logo-samandehi  
" اصلاح و بهبود معماری خیابان یك طرفه نیست؛ ساختن بهتر آن مستلزم اصلاح و بهبود معنوی خود معمار هم است." دانیل لیبسكیند

طراحی سایت های پویا و سی دی کاتالوگ های تمام فلش- 09155570533

ارائه خدمات چاپ، کپی و صحافی فنر با قیمت ویژه در مشهد- 09352220688